Aizdevums pret nekustamo īpašumu

Ko var ieķīlāt

 

Kādu nekustamo īpašumu iespējams ieķīlāt, lai saņemtu kredītu?

 

Kā ķīlas priekšmets var būt sekojošs nekustamais īpašums:

 

 • Dzīvoklis
 • Privātmāja
 • Garāža
 • Biroja/veikala telpas
 • Zeme
 • Mežs

 

Procentu likmes

 

Kādas procentu likmes piedāvājam?

 

Piedāvājam draudzīgas procentu likmes, kas katram aizdevuma veidam tiek noteiktas ar AS „Moda Kapitāls" valdes sēdes lēmumu. Iepazīstieties ar tām Lombarda filiālēs - informācijas stendos vai pie darbiniekiem!

 

Novērtēšana

 

Kā notiek klienta nekustamā īpašuma apskate un novērtēšana?

 

Kredīta summa tiek noteikta, ņemot vērā sekojošus faktorus:

 

 1. Nekustamā īpašuma atrašanās vietu,
 2. Nekustamā īpašuma tehnisko un vizuālo stāvokli,
 3. Nekustamajā īpašumā esošās komunikācijas,
 4. Apkārt esošo infrastruktūru,
 5. Zemes lietošanas nosacījumus,
 6. Meža apsaimniekošanas plāna datus.

 

 

Aizdevuma izsniegšanas kārtība

Kā tiek izsniegts kredīts? Kādi dokumenti jums jāsagatavo iesniegšanai? Ar kādiem papildus izdevumiem jārēķinās? Cik ilgs laiks nepieciešams aizdevuma saņemšanai?

 

Aizdevuma izsniegšanas kārtība:

 1. Lai saņemtu aizdevumu, jums kredīta izsniedzējam jādara zināms, kāda apjoma kredītu vēlaties saņemt, un jāiesniedz šādi dokumenti:

  • personu apliecinošs dokuments - pase,
  • zemesgrāmatu apliecība,
  • citi dokumenti: zemes robežu plāns, inventarizācijas lieta, meža apsaimniekošanas plāns, izziņa par zemes izmantošanas mērķiem, būvprojekts, būvatļauja.
 2. Pēc pieteikuma saņemšanas aizdevuma izsniedzēja darbinieks veic jūsu nekustamā īpašuma apskati, nofotografē to un nosūta fotogrāfijas kopā ar citu nepieciešamo informāciju aizdevuma izsniedzēja atbildīgajiem speciālistiem izvērtēšanai.
 3. Nepieciešamības gadījumā aizdevējam ir tiesības pieprasīt no jums informāciju par jūsu ienākumiem, lai pārliecinātos par jūsu spēju atmaksāt aizdevumu.
 4. Pēc jūsu maksātspējas izvērtēšanas un nekustamā īpašuma apsekošanas un izvērtēšanas jums tiek izteikts piedāvājums par aizdevuma summu un procentu likmi, vai arī tas tiek atteikts.
 5. Aizdevums var tikt atteikts šādos gadījumos:

  • Ja ķīla ir neatbilstošā tehniskajā un/vai vizuālajā stāvoklī,
  • Ja aizņēmēja sniegtā informācija par ķīlu neatbilst pārbaudē un/vai apsekošanā iegūtajai informācijai,
  • Ja aizņēmēja maksātspēja ir apšaubāma,
  • Ja aizņēmējam ir slikta kredītvēsture pēc iepriekš saņemtajiem aizdevumiem AS „Moda Kapitāls", kā arī citos uzņēmumos, kas nodarbojas ar aizdevumu izsniegšanu.
  • Ja esat vienojušies par kredīta summu un noteikumiem, jūs iepazīstaties ar Kredīta izsniegšanas nolikuma prasībām, aizdevuma izsniedzēja darbinieks sastāda aizdevuma līgumu, hipotēkas līgumu un hipotēkas reģistrācijas pieteikumu.
 6. Ar sagatavotajiem dokumentiem jūs dodaties pie zvērināta notāra, lai apliecinātu savu parakstu uz nostiprinājuma lūguma par hipotēkas (ķīlas) reģistrēšanu zemesgrāmatu nodaļā. Gadījumā, ja nekustamais īpašums ir iegādāts laulības laikā, nepieciešama otra laulātā piekrišana - tātad, pie zvērinātā notāra jāierodas abiem laulātajiem.
 7. Izdevumus par zvērināta notāra pakalpojumiem un hipotēkas (ķīlas) reģistrēšanu puses apmaksā pēc savstarpējas vienošanās.
 8. Aizdevuma izsniedzēja atbildīgā amatpersona kopā ar jums dodas uz zemesgrāmatu nodaļu un iesniedz dokumentus hipotēkas (ķīlas) reģistrēšanai.
 9. Jūs saņemat aizdevumu.

 

Atkarībā no katra klienta gadījuma aizdevuma saņemšanai būs nepieciešamas 3 stundas līdz 3 darba dienas.

 

Aizdevuma izmantošanas termiņi

 

Ar cik ilgu aizdevuma laiku varat rēķināties?

 

Nekustamajam īpašumam aizdevuma izmantošanas termiņš sākotnēji nepārsniedz vienu gadu, bet, ja esat nomaksājis visus procentus par aizdevuma izmantošanu, aizdevējs atmaksas termiņu var pagarināt.