Kādi dokumenti jāsagatavo pieteikuma iesniegšanai?

Tas, kādi dokumenti jums būs nepieciešami aizņēmuma pieteikuma iesniegšanai, ir atkarīgs no aizdevuma veida.

 

Aizdevums pret dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem:

 • personu apliecinošs dokuments - pase;
 • investīciju dārgmetālu (stieņu u.tml.) gadījumā - attiecīgs sertifikāts.

 

Aizdevums pret cita veida rokas ķīlu:

 • personu apliecinošs dokuments - pase;
 • ķīlas tehniskā dokumentācija un lietošanas instrukcija, ja tādas ir saglabātas;
 • ķīlas iegādi apliecinošs dokuments un garantijas dokuments, ja tāds ir saglabāts.

 

Aizdevums pret antikvāriem un mākslas priekšmetiem:

 • personu apliecinošs dokuments - pase.

 

Aizdevums pret sauszemes transportlīdzekļiem un to piekabēm:

 • personu apliecinošs dokuments - pase;
 • transportlīdzekļa tehniskā pase.

 

Aizdevums pret ūdens transportlīdzekļiem:

 • personu apliecinošs dokuments - pase;
 • transportlīdzekļa tehniskā pase.

 

Aizdevums pret nekustamo īpašumu:

 • personu apliecinošs dokuments - pase;
 • zemesgrāmatu apliecība;
 • pēc pieprasījuma arī citi dokumenti: zemes robežu plāns, inventarizācijas lieta, meža apsaimniekošanas plāns, izziņa par zemes izmantošanas mērķiem, būvprojekts, būvatļauja. 

Paziņojums par privātumu